Ombokning av städtid

  • Avbokning eller ombokning ska göras senast 5 arbetsdagar innan själva städdagen, i annat fall är tiden förbrukad.